Cladonia subulata

Nom Científic Cladonia subulata
Família Cladoniaceae
Descripció

Liquen compost del tal·lus basal format per esquames disgregades grisenques efímeres i del tal·lus secundari format per llargs podecis, prims i gairebé erectes amb l’àpex agut o amb petites divisions sense arribar a formar copes; la superfície és de color verd grisenc, granulosa i  finament sorediada sense esquames o molt poques a la base. Rarament presenta apotecis. Cladonia coniocraea és semblant encara que els podecis no passen de 2 cm. Es fa a terra entre molses o restes vegetals, més rarament a la fusta morta en boscs de les contrades litorals a l’estatge montà arribant a 2.000 m.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari