Cladonia pixidata

Nom Científic Cladonia pixidata
Família Cladoniaceae
Descripció

Liquen compost d’un tal·lus primari format per esquames planes o deformades per estar amuntegades, amb el marge irregular o crenat, de color verd olivaci a verd intens en estat hidratat i la cara inferior de color blanc guix; el tal·lus secundari està format per podecis de color gris marronós o verd grisenc i el creixement és més regular, acabant en una copa de marge irregular o dentat on hi ha picnidis que passen desapercebuts; tota la superfície està formada per grànuls sorediats que poden esdevenir en isidis i a la base és freqüent que hi hagin petites esquames disgregades tan a la copa com a l’interior; acostuma a presentar petits apotecis de color marró vermellós; es fa a les roques molsoses de caràcter àcid i fusta morta en boscs ombrívols humits o amb boira freqüent. Té una amplia distribució entre tossals litorals, muntanya mediterrània fins a l’estatge montà.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari