Cladonia pixidata

Nom Científic Cladonia pixidata
Descripció Aquest liquen esta format per denses esquames, planes o incurvades; blanquinoses o verdoses, d´on surten podecis en forma d’embut regular de color gris-verdós, de copa ample i peduncle més curt, rodejat d’esquames o còrtex.El pas entre el peduncle i la copa és gradual.Rarament amb apotecis; creix en fusta morta, humus, roques cobertes per briòfits i base dels arbres.Molt freqüent, encara que hi ha diverses especies força semblants.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari