Cladonia fimbriata

Nom Científic Cladonia fimbriata
Família Cladoniaceae
Hàbitat Es desenvolupa en fusta morta, base dels arbres i entre briòfits.
Descripció

Liquen compost per un tal·lus primari format per esquames planes o una mica còncaves de marge amb petits lòbuls, de color verd grisenc a verd i un tal·lus secundari format per podecis en forma de copa; el peu és cilíndric i uniforme obrint-se de sobte per acabar en una copa de marge lleugerament dentat on ocasionalment poden aparèixer picnidis; tota la superfície es troba recoberta per grànuls sorediats. Es fa damunt de tocs, fusta morta o molses en boscs humits, ombrívols i tancats on la llum no penetra. De les contrades mediterrànies a l’estatge montà fins a 2.000 m. No s’apropa a la zona litoral.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari