Cladonia digitata

Nom Científic Cladonia digitata
Descripció

Aquest liquen esta format per esquames arrodonides i grans, verd-grisenques i al revers blanquinoses, creixent els podecis en forma de copa de marge esquamós-sorediat amb el marge de les copes irregular d´on creixen podecis cilíndrics. Rarament amb apotecis de color vermell. Creix en fusta en descomposició, entre molsa, humus brut i base dels arbres.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari