Citrullus lanatus. (Cult)

Nom Científic Citrullus lanatus
Nom Català Sindriera
Nom Castellà Sandiera
Família Cucurbitàcies
Floració Juny / Juliol
Hàbitat Cultivada en horts, rarament subespontània  . Contr. med. litorals.
Alçada 50 a 120 cm
Fruit Peponide.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari