Cheirolophus intybaceus var. albiflora

Nom Científic Cheirolophus intybaceusvar. albiflora
Nom Català Bracera de roca (albiflora)
Família Compostes
Floració Abril / Octubre
Hàbitat Roquissers, timonedes. Contr. medit.
Alçada 40 a 100 cm
Fruit Cípsela.
Forma vital Nanofaneròfit
Descripció Sin : Centaurea intybacea

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari