Cariopsi

Descripció Es diu del fruit sec i indehiscent, que prové d´un ovari amb un sol carpel, en el que la llavor est soldada al pericarpi; és el fruit típic de les gramínies.
Descripció

Es diu del fruit sec i indehiscent, que prové d’un ovari amb un sol carpel, en el que la llavor està soldada al pericarpi; és el fruit típic de les gramínies.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari