Carduus picnocephalus

Nom Científic Carduus picnocephalus
Nom Català Cardot picnocèfal
Família Compostes
Floració Maig / Juny
Hàbitat Marges de camins, prats ruderals. Contr. medit. a est. montà.
Alçada 30 a 80 cm ( 130 cm )
Fruit Cípsela.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari