Cardassar

Descripció

Es refereix al terreny on predominen els cards (Carduus, Cirsium, Onopordum, Silybum) que acostuma a ser mesòfil, tot i que podem trobar alguna espècie en prats de muntanya i altres en terrenys relativament secs, com les planes de Lleida (Sicòric, Auso-Segàrric). Aquests indrets són de caràcter nitròfil i sovint es troben adobats pels fems del bestiar (vaques, ovelles, cabres).

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari