Canyissar

Descripció

Aquest hàbitat propi de les zones humides està format bàsicament per gramínies de gran mida com Arundo donax i Phragmites australis, encara que entre elles també proliferen altres espècies com Juncus, Scirpus, Carex, Scrophularia auriculata, Calystegia sepium, etc. No hi ha una gran diversitat floral en sí, però juga un paper important pel fet que serveix per protegir la fauna que hi viu, rosegadors, amfibis i infinitat d’ocells que en ella nidifiquen; també els seus fruits serveixen per donar-les aliment.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari