Caniculat-ada

Descripció

Es diu a la peça o òrgan que està recorregut per una canaleta o canícula, generalment ens referirem a òrgans prims i allargats com pecíol, peduncle o tija, encara que si la tija està recorreguda per diverses canícules ja podríem dir que és estriada.

Foto 1

Podem veure el raquis caniculat d'una fulla composta de Robinia pseudoacacia.

Foto 2

Podem veure el raquis d'una fulla composta de Foeniculum vulgare.

Foto 3

Podem veure el pecíol d'una fulla de Medicago littoralis.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari