Calze

Descripció És el verticil inferior de la flor, de caràcter estèril i generalment de color verd; format per diverses peces, anomenades sèpals. Aquest poden estar soldats entre ells per la base i serà un calze gamosèpal, on la part inferior rep el nom de tub i les puntes anomenades dents, o pel contrari, ser lliures i serà un calze diasèpal.
Foto 1

Parts d´un calze gamosèpal amb calicle (Dianthus)

Foto 2

calze diasèpal

Foto 3

Calze gamosèpal

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari