Caduc-a

Descripció Es diu de la peça o òrgan que té una certa durada, més o menys curta a altres anàlegs o no. Tenim els exemples de la rosella, que en el moment de l' antesis, cau l' efímer calze; Stellaria alsine, perd els pètals poc temps desprès de l' antesis.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari