Bulb

Descripció El bulb és un òrgan subterrani d' emmagatzemament de nutrients de la planta; on resten les gemmes dels geòfits durant l' època desfavorable; està format per la túnica de protecció que l' embolcalla; unes altres túniques concèntriques on s' emmagatzemen els nutrients; el disc basals on se desenvolupen les arrels i les gemmes; unes d' on creixerà la planta i les laterals, d' on creixeran nous bulbs adossats

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari