Bulb

Descripció

El bulb és un òrgan subterrani d’emmagatzemament de nutrients de la planta; on resten les gemmes dels geòfits durant l’època desfavorable; està format per la túnica de protecció que l’embolcalla; unes altres túniques concèntriques on s’emmagatzemen els nutrients; el disc basal on es desenvolupen les arrels i les gemmes; unes d’on creixerà la planta i les laterals, d’on creixeran nous bulbs adossats.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari