Buglossoides arvensis subsp. arvensis

Nom Científic Buglossoides arvensis subsp. arvensis
Nom Català Mill del sol petit
Nom Castellà Granos de amor
Família Boraginàcies
Floració Març / Setembre
Hàbitat Marge de conreus, prats no massa humits. Contr. medit i est. montà.
Alçada 5 a 50 cm
Fruit Tetranúcula.
Forma vital Teròfit.
Descripció Sin : Lithospermum arvense

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari