Brolla

Descripció

És el conjunt de formes vitals que poden crear un hàbitat cobrint-ho tot (camèfits, nanofaneròfits, gramínies cespitoses) però deixant l’espai més o menys esclarissat. És típic de les contrades mediterrànies amb plantes com gàrric, romani, gatosa, cistus, entre diverses gramínies com llistó i fenàs.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari