Brassica rapa subsp. oleifera

Nom Científic Brassica rapa subsp oleifera
Nom Català Colza
Nom Castellà Colza
Família Crucíferes
Floració Abril / Juny
Hàbitat Conreada a gran escala i a sovint naturalitzada. Contr. medit.
Alçada 30 a 80 cm
Fruit Síliqua.
Forma vital Teròfit.
Us culinari Les fulles tendres es poden menjar com verdura

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari