Bovista plumbea

Nom Científic Bovista plumbea
Nom Català Pet de llop gris
Nom Castellà Bejin gris
Família Lycoperdacies
Floració Primavera i tardor
Hàbitat Prats entollats temporalment. Est. montà i subalpí.
Alçada 2 a 5 cm
Descripció Molt semblant a B.nigriscens, però B. plúmbea és més petit i quan mdura, es torna grisenc. De jove la carn es blanca i es pot mejar, encara que careix de sabor. Te una obertura apical per on llença les espores al madurar.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari