Borago officinalis var. albiflora

Nom Científic Borago officinalis var. albiflora
Nom Català Borraina (albiflora)
Nom Castellà Borraja (albiflora)
Família Boraginàcies
Floració Març / Juny
Hàbitat Herbassars, erms, marge de camps. Contr.medit. marit.
Alçada 20 a 60 cm
Fruit Tetranúcula.
Forma vital Teròfit. 
Descripció
Descripció

A vegades aquesta planta se’ns pot presentar de color blanc, cosa gens rara i que no canvia en absolut en els seus caràcters morfològics.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari