Borago officinalis var. albiflora

Nom Científic Borago officinalis
Nom Català Borraina
Nom Castellà Borraja
Família Boraginàcies
Floració Març / Juny
Hàbitat Herbassars, erms, marge de camps. Contr.medit. marit.
Alçada 20 a 60 cm
Forma vital Teròfit. 
Descripció A vegades aquesta planta s´ens pot presentar de color blanc, cosa gens rara i que no canvia en absolut en els seus caràcters morfologics.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari