Bidens pilosus

Nom Científic Bidens pilosus
Nom Català Bident pelut
Nom Castellà Bident peludo
Família Compostes
Floració Juliol / Octubre
Hàbitat En llocs oberts, cultius, vores de camins i erms. En terres sorrencs.
Alçada 10 a 40 cm
Fruit Cípsela.
Forma vital Teròfit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari