Beina

Descripció

Part basal d’algunes fulles, eixamplada i consistent que envolta, total o parcialment la tija. És típic en la família de les umbel•líferes, de grans plantes, megafòrbies amb grans fulles que necessiten tenir un bon suport a la tija, encara que també poden portar beines algunes altres umbel•líferes més petites.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari