Auricula

Descripció

Es diu de les peces situades a la base de la fulla, junt a la tija i que la poden sobrepassar; poden tenir diferentes formes, encara que generalment són arrodonides com la forma d’una orelleta (d’aquí el nom); algunes poden ser més asimètriques o agudes.

Foto 1

Es poden veure les auricules més o menys arrodonides.

Foto 2

Les auricules també poden ser agudes i asimètriques.

Foto 3

Aplicades més a la tija, amb espines. etc

Foto 4

Es pot veure que al final del limbe de la fulla, aquesta desenvolupa dues auricules, encara que no en el mateix pla, seguidament hi ha una llarga beina que embolcalla a la tija per tenir millor suport i en mig entre la tija i la beina, una peca membranosa o pilosa anomenada ligula.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari