Asterolinon linum-stellatum

Nom Científic Asterolinon linum-stellatum
Nom Català Lli estel·lat
Nom Castellà Lino de lagartijas
Família Primulàcies
Floració Març / Juny
Hàbitat Erms i pradells terofítics. Contr. medit.
Alçada 3 a 10 cm
Forma vital Teròfit..

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari