Asteriscus maritimus

Nom Científic Asteriscus maritimus
Nom Català Herba de la salpassa
Nom Castellà Estrella de mar
Família Compostes
Floració Abril / Juliol
Hàbitat Erms, platges i terrenys del litoral. Contr. medit. litorals
Alçada 10 a 40 cm
Fruit Cípsela.
Forma vital Camèfit.
Descripció   Sin: Pallenis maritima.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari