Arvense

Descripció

Es diu a les plantes que  creixen entre els sembrats o pels marges, generalment solen ser plantes terofítiques que es desenvolupen en un curt període de temps, fins que fructifiquen. Popularment se’ls hi diu “males herbes”, encara que ben mirat aquestes segueixen el seu cicle natural entre conreus seleccionats per l’home.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari