Aqueni

Descripció Es diu del fruit sec i indehiscent, que prové d'un ovari super amb un sol carpel i que la llavor no està soldada al pericarpi. Per error s'acostuma a dir que les compostes tenen aquenis, quan el fruit que tenen és cípsela, que prové d'un ovari ínfer amb diversos carpels. Exemples, Xanthium, Helianthus, Agrimonia etc

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari