Aqueni

Descripció

Es diu en sentit ampli al tipus de fruit sec i indehiscent, encara que tècnicament aquest prové d’un ovari súper amb un sol carpel i que la llavor no està soldada al pericarpi. Per error s’acostuma a dir que les compostes tenen aquenis, quan el fruit que tenen és en cípsela, que prové d’un ovari ínfer amb diversos carpels. També el fruit de Castanea sativa és en aqueni, en aquest cas, embolcallat per una cúpula coriàcia i punxosa i en diem nou, o el fruit del gènere Carex que també és en aqueni i està disposant dintre d’una bosseta i li diem utricle.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari