Aqueni

Descripció

Es diu del fruit sec i indehiscent, que prové d’un ovari súper amb un sol carpel i que la llavor no està soldada al pericarpi. Per error s’acostuma a dir que les compostes tenen aquenis, quan el fruit que tenen és en cípsela, que prové d’un ovari ínfer amb diversos carpels. Exemples: Medicago, Agrimonia…etc.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari