Àpex dels pètals

Descripció

Els pètals com són les peces més cridaneres de la planta i encara que no és un caràcter de primer ordre (els colors poden canviar, des de l’antesis fins arribar a la fructificació), és necessari conèixer les seves formes, per conèixer millor les plantes; aquí podeu veure les formes bàsiques.

Foto 1

L'àpex pot tenir nombroses dents o no, més o menys regulars (Dentat) o dents més petites i irregulars (Denticulat)

Foto 2

Aquí pot acabar més o menys agut, o en una petita punteta (Apiculat) o pel contrari, més obtús (arrodonit)

Foto 3

A vegades els pètals es troben dividits fins a prop de l'ungla en dos lòbuls (Dividits), o només tenir un entrant poc pronunciat (Escotat, Emarginat).

Foto 4

Algunes vegades els pètals es troben dividits en moltes lacínies estretes i regulars (Laciniat), o pel contrari, tenir tot els pètals formats per primes fímbries irregulars (Fimbriat)

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari