Antropocòria

Descripció

Es diu quan en la disseminació de les llavors (o dels fruits) entra la mà de l’home, generalment de manera involuntària, llençant el pinyol del préssec o de les cireres encara que no sempre pot resultar favorable, ja que les condiciones com el substrat, el lloc, condicions climatològiques, etc, no poden ser les idònies.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari