Antropocòria

Descripció

Es diu quan en la disseminació de les llavors (o dels fruits) entra la má de l’home, generalment de manera involuntària, encara que no sempre pot resultar favorable, ja que no sempre es donen les condiciones idoneès com el substrat, el lloc, condicions climatològiques, etc.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari