Antirrhinum majus subsp. majus var. albiflora

Nom Científic Antirrhinum majus var. albiflora
Nom Català Conillets ( albiflora)
Nom Castellà Boca de dragon ( albina )
Família Escrofulariàcies
Floració Abril / Octubre
Hàbitat Talussos, marges rocallosos, murs Contr. medit a est. montà.
Alçada 40 a 120 cm
Forma vital Camèfit.
Descripció Aquesta planta, s´ens pot presentar de color blanc, pàl·lida i bigarrada en altres color; encara que no canvia en res llurs caràcters morfològics. Els seus híbrids són molt emprats en jardineria.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari