Antesi

Descripció És el moment de l' antesi, quan queda oberta la flor, preparada per ser pol•linitzada. En la foto podem veure que l' antesi comença de baix a dalt, per el que quan, les flors superiors estiguin florides, les inferiors començaran la seva fructificació; encara que no és sempre així, també pot ser l'inrevés.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari