Anaptychia runcinata

Nom Científic Anaptychia runcinata
Hàbitat Roques àcides il·lumindes, no asolellades. Contr. litorals
Descripció

Tal·lus crustaci, marró en sec i verd olivaci, humitejat; en forma de roseta de lòbuls llargs i estrets, imbricats i aplicats al substrat; a vegades amb una lleugera pruïna. Apotecis no massa freqüents, de marge gruixut, crenulats i disc marró fosc

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari