Alyssum maritimum subsp. maritimum

Nom Científic Alyssum maritimum subsp maritimum
Nom Català Caps blancs
Nom Castellà Lobularia maritima
Família Crucíferes
Floració Octubre / Juliol
Hàbitat Terrenys ruderals, marges de camins. Contr. medit. marít.
Alçada 10 a 30 cm
Forma vital Camèfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari