Agrocybe aegerita

Nom Científic Agrocybe aegerita
Nom Català Pollancró
Nom Castellà  Seta de chopo
Família (Agaricales)  Bolbitiàcies
Descripció Sin: Cyclocybe cylindracea
Us culinari Aquest bolet es recull des de molts anys i és de bon menjar, sempre i quan no ens equivoquem de bolet.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari