Aceria alpestris

Nom Científic Aceria alpestris
Família Eriophyidae
Descripció Sin : Eriophyes alpestris
Descripció

En les fulles superiors i en poncelles, en conjunt es recaragola en peces estretes i cilíndriques, piloses. Generalment en Rhododendron i altres ericàcies.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari