Família: Ulmàcies

Petita família d’angiospermes i dicotiledònies formada per set gèneres amb un total de seixanta espècies d’arbusts i arbres, estesa per l’hemisferi boreal i zones intertropicals. A Catalunya tenim el gènere Ulmus com autòcton i Celtis, cultivat i subespontani o naturalitzat. Són arbres caducifolis de fulles simples i les flors poden ser unisexuals o hermafrodites i els fruits en sàmara i drupa.