Família: Tifàcies

Petita família distribuïda per zones temperades de tot el món amb només dos gèneres (Typha, Sparganium) són plantes perennes, herbàcies i aquàtiques amb rizoma; les fulles són lanceolades estretes submergides o surant i flors unisexuals monoiques reunides en inflorescència globosa o espiciforme.