Família: Saxifragàcies

Família d’angiospermes dicotiledònies estesa per zones temperades de l’hemisferi boreal i Amèrica andina amb vuitanta gèneres dels quals a Catalunya en tenim quatre (Ribes, Parnassia, Saxifraga i Chrysosplenium); són plantes herbàcies o arbustives de mida petita tret de Ribes que és un arbust caducifoli. Tenen les flors pentàmeres, diapètales i soles o en inflorescències discretes, les fulles són enteres, perennes o caduques, alternes o en roseta basal i el fruit és en càpsula o en baia. Alguns autors inclouen el gènere Ribes en Grossularàcies.