Família: Sapindàcies

Família subtropical bastant introduïda pel seu caràcter ornamental.
Són arbres o arbusts de fulles enteres o lobulades i alternes; les flors són
unisexuals o hermafrodites i zigomorfes; pentàmeres o tetràmeres i els
fruits poden ser en càpsula, baia o drupa.