Família: Santalàcies

Família d’angiospermes dicotiledònies de plantes herbàcies, arbusts i arbres, estesa per zones tropical i intertropicals temperades i que a Catalunya té dos gèneres, Osyris i thesium. Són plantes hemiparàsites que no passen de cinquanta centímetres en el cas de Thesium, tot i que Osyris pot passar de dos metres. Fan flors unisexuals o hermafrodites diapètales i les fulles són simples, oposades o esparses i el fruit és en drupa a l’Osyris i una petita núcula a Thesium.