Família: Salviniàcies

Petita família dins de les falgueres distribuïda per les zones tropicals amb dos gèneres i a prop d’una vintena d’espècies i que acostumen a desenvolupar-se en medis aquàtics, actuant a vegades com plantes invasores. No arrelen a terra ja que són hidròfits natans.