Família: Rutàcies

Família estesa per regions tropicals i temperades, cosmopolita amb més d’un centenar de gèneres.
A les nostres terres en tenim tres, (Ruda, Haplophyllum i Dictamnus); són plantes herbàcies que
rarament sobrepassen el metre d’alçada; fulles enteres o pinnades, alternes o oposades i les flors,
actinomorfes, pentàmeres o tetràmeres o zigomorfes i hermafrodites.
El fruit és en càpsula o fol·licle.
Cultivats pels seus fruits tenim el gènere Citrus, amb totes les seves varietats
(taronger, mandariner, llimoner i aranger). Es diu Hesperidi.
Altres del gènere Dictamnus són emprats en jardineria.