Família: Ruppiàcies

Petita família d’angiospermes monocotiledònies amb un sol gènere de plantes aquàtiques i a Catalunya tenim dues espècies de plantes herbàcies amb les fulles linears o graminoides, submergides o surant tant en aigua dolça com salobre; les flors estan reunides en una curta espiga.