Família: Rosàcies

Gran família cosmopolita d’angiospermes dicotiledònies de distribució mundial amb més d’un centenar de gèneres entre plantes herbàcies, arbust i arbres. A Catalunya en tenim vint-i-dos. Les flors són actinomorfes, tetràmeres o pentàmeres i hermafrodites; les fulles poden ser simples o compostes i té una gran diversitat de fruits, des de cinorròdon, aqueni, drupa, fol·licle.  Molts arbres dels quals es cultiven pels seus fruits pertanyen a aquesta família, així mateix hi ha una gran diversitat de plantes utilitzades en jardineria, en especial, Rosa.