Família: Potamogetonàcies

Petita família d’angiospermes monocotiledònies, generalment plantes herbàcies aquàtiques perennes amb fulles submergides o surant, oposades o alternes. Les flors són hermafrodites o unisexuals, actinomorfes de mida petita i es reuneixen en espigues o glomèruls. El fruit és en núcula o en drupa. Recentment s’ha incorporat la família de Zanniquel·liàcies.

Petita subfamília d’angiospermes monocotiledònies formada per quatre gèneres dels quals a Catalunya n’hi ha presents dos (Zannichellia i Cymodocea) són plantes aquàtiques; la primera pot desenvolupar-se tant en aigües dolces com salabroses i la segona en el fons marí. Tenen les fulles primes i poden estar alternes o verticil·lades. Les flors són unisexuals.