Família: Portulacàcies

Família cosmopolita d’angiospermes dicotiledònies amb una vintena de gèneres, de plantes herbàcies a petits arbusts i que a les nostres terres només està representat per dos gèneres, Portulaca de tendència ruderal i Montia que prefereix els llocs mullats i rieres. Les flors són hermafrodites, actinomorfes, de pètals lliures i les fulles són enteres, alternes o oposades. El fruit és en càpsula.