Família: Plumbaginàcies

Son herbes o arbusts propis d’indrets àrids o salins i que en Catalunya només tenen quatre gèneres representatius. Plumbago , Limoniastrum, Limonium i Armeria.
Tenen les flors liles, rosades, púrpura o blanquinoses, pentàmeres i actinomorfes, els sèpals soldats i rodejades de petites bràctees; fulles basals i caulinars alternes.
Limonium esta força distribuït i es molt difícil de determinar per la seva hibridació,
Encara que bastant afí a Limoniastrum.
Armeria fa uns capítols florals molt atapeïts, te les fulles molt més primes moltes espècies semblants.
Plumbago es més escàs i fa uns matolls amples de flors violàcies per els marges de camins. Una espècie es cultivada en jardineria i a sovint naturalitzada en molts indrets del litoral….Plumbago europaea.