Família: Nitrariàcies

Petita família d’angiospermes dicotiledònies amb només tres gèneres i estesa per zones àrides i seques d’Àsia, nord d’Àfrica, sud d’Europa i altres parts del món. A Catalunya tenim un gènere autòcton amb una espècie que rareja bastant, Peganum harmala, de flors actinomorfes, pentàmeres i pètals lliures; fulles alternes dividides en lòbuls prims i el fruit és en càpsula. Abans estava en la família Zigofil·làcies.