Família: Nimfeàcies

Família tropical i subtropical distribuïda per tot arreu, amb sis gèneres dels quals a Catalunya només n’hi ha un i és força rar. (Nymphaea alba)
Són plantes aquàtiques que tenen fulles simples surant a l’aigua, flors amb vint o vint-i-cinc pètals i sèpals caducs.
Creixen en aigües tranquil·les i quietes.
Hi ha moltes espècies utilitzades en jardineria.