Família: Moràcies

Família d’arbres i arbusts estesa per zones tropicals i intertropicals; són angiospermes dicotiledònies amb més de quaranta gèneres. A Catalunya no n’hi ha cap d’autòcton. S’acostumen a plantar en parcs i jardins els gèneres Morus i Brussonetia entre altres. El gènere Ficus es troba cultivat pels seus fruits, encara que força assilvestrat en murs de cases abandonades, roques i talussos. Les flors solen ser unisexuals i les fulles són simples, enteres o lobades. El fruit de Morus és una drupa composta i Ficus presenta un fruit complex en siconi.