Família: Marsileàcies

Petita família de pteridòfits cosmopolites distribuïda per zones temperades càlides o tropicals amb tres gèneres i que a Catalunya en tenim un sol gènere, Marsilea, amb dues espècies força rares; es fan arrelades a aigües estagnants o en indrets temporalment inundats.